Türkçe Derlem Projeleri


TÜBİTAK-SOBAG – 118K109 “Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 118K109 “Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü Uygulamaları”. Mersin. [Yürütücü]. Proje Özeti Projenin amacı, yeni, özgün ve gerçek yaşam temelli bir okul sözlüğünü eğitim/öğretim materyali olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, ilkokuldan başlayarak liseye kadar devam eden eğitim-öğretim sürecinde çocukların karşılaşabilecekleri MEB onaylı ve kullanımda olan ders kitapları, çocuk edebiyatı ürünleri, süreli çocuk yayınları vb. doğal dil ortamlarına ait metinlerin yer aldığı özel amaçlı bir derlem (corpus) oluşturulacak ve bu derlem üzerinden projenin ana hedefi olan Gerçek Yaşam Temelli Okul Sözlüğü (GYTOS) oluşturulacaktır.

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”. Mersin. [Yürütücü]. Proje Özeti Türkçeye anlatım gücü ve kıvraklığı kazandıran, anlatılanları kısa yoldan aktarmayı sağlayarak gereksiz tekrarları önleyen, aktarılmak istenilen düşüncenin iletilmesinde kolaylık sağlayan ve sözdizimsel olarak tümceleri akıcı, kolay biçimde birbirine bağlayan fiilimsiler kullanım yoğunluğu açısından Türkçede önemli bir yer tutmaktadır.

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 114E791 “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 114E791 “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”. Mersin [Yürütücü]. Proje Özeti Bu projenin amacı, Türkçe üzerine çalışan dil/dilbilim araştırmacıları için araştırmacıların araştırma sorularına bağlı olarak biçimlendirilebilen, araştırmacıya özel, esnek, kolay ulaşılabilir, veri tabanı destekli ve bu çerçevede araştırma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde raporlanabildiği bir derlem platformu geliştirmektir.

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak “Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi” Mersin. [Yürütücü]. Proje Özeti Derlem (corpus), dilbilimde bir dili belirgin dilbilimsel ölçütlere göre örneklemek amaçlı olarak ...

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG 111K332 “Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG 111K332 “Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması. Mersin. [Yürütücü] Proje Özeti Bir dilin temel söz varlığını derlemek sözlükbilimin (lexicology) çalışmalarının ana amaçlarındandır. Sözlükbilim sadece ana dilin kullanıcıları için genel amaçlı bir sözlük değil belirgin amaçlar doğrultusunda hazırlanmış özel amaçlı sözlükler (atasözleri ve deyimler sözlüğü, terim sözlükleri, eş anlamlı sözcükler sözlüğü,...

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 109K516 “Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 109K516 “Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü” [Yürütücü] Proje Özeti Bugün sözlükbilim (lexicology) uygulamaları gelişen bilişim teknolojilerine koşut olarak daha fazla sözcükbirimi daha hızlı ve güvenilir bir biçimde işleyecek yetkinliğe ulaşmıştır. Bunda sözlükbilimin söz konusu sözcükbirimleri ayrıntılandırmada derlem dilbilimin (corpus linguistics) ilke ve yöntemlerinden yararlanıyor.

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 109K104 “Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem-tabanlı Bir Uygulama”
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 109K104 “Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem-tabanlı Bir Uygulama” Mersin [Yürütücü] Proje Özeti Bir dilin temel söz varlığını derlemek sözlükbilimin (lexicology) çalışmalarının ana amaçlarındandır. Sözlükbilim sadece ana dilin kullanıcıları için genel amaçlı bir sözlük değil belirgin amaçlar doğrultusunda hazırlanmış özel amaçlı sözlükler (atasözleri ve deyimler sözlüğü, terim...

Proje Detayı

Türkiye Türkçesinin Yazın Dili Derlemi
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Bir derlem oluşturulurken üzerinde karar verilmesi gereken en önemli nokta derlemin tasarımıdır. Bir dilin tipik ve karakteristik kullanımlarını ortaya çıkarmak amaçlı bir derlem tasarımlanırken bu derlemin temsil gücü ve buna bağlı olarak türsel dağılımı/dağılımsallığı ve örneklem seçimi/örneklemi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar ...

Proje Detayı

TÜRKÇENİN TARİHSEL DERLEMİ
Yürütücü: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Bu projeyle amacımız Türkçenin tüm tarihi boyunca kullanıldığı metinleri araştırmacılar için tek bir veri tabanında toplamak. Bugüne kadar veriye dayılı dil araştırmaları bağlamında Türkçeyi araştırma konusu yaptık. Bunların tamamı ulusal araştırma projeleri olarak destek alan çalışmalardı ve literatürde yerini aldı. Bu projelerden bir kısmını doğrudan bir kısmı ise gerek projelerin hazırlanış aşamalarında ...

Proje Detayı

Derlem Tabanlı Çevrim İçi Çok Dilli Türkçe Öğrenici Sözlüğü
Danışman: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Derlem Tabanlı Çevrim İçi Çok Dilli Türkçe Öğrenici Sözlüğü. [Danışman] Proje Özeti Çalışma kapsamında, Türkiye Türkçesindeki önadların A madde başı konumunda olan sözlükbirimlerden ?Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü? oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulan sözlüğün yabancılara yönelik olması nedeniyle, sözlüğün her aşaması anadili kullanıcılarından farklı bir sıradüzen içerisinde...

Proje Detayı

Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü
Danışman: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü. [Danışman] Proje Özeti Çalışma kapsamında, Türkiye Türkçesindeki önadların A madde başı konumunda olan sözlükbirimlerden ?Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü? oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulan sözlüğün yabancılara yönelik olması nedeniyle, sözlüğün her aşaması anadili kullanıcılarından farklı bir sıradüzen içerisinde...

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 111K223 “Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı”
Danışman: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

TÜBİTAK-SOBAG – 111K223 “Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı” Adana [Danışman] Proje Özeti Dilbilimde yeni sözcükler (neologism), kısaca, yeni bir kavram için dilin türetme olanakları kullanılarak oluşturulmuş ‘yeni sözlükbirimler’ olarak tanımlanabilir. Yeni sözlerin, yeni oluşan kavramların adı olma nitelikleri bulunduğu gibi var olan bir sözcük...

Proje Detayı

TÜBİTAK-SOBAG – 110K048 “Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.)”
Danışman: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN (Proje Ekibi)

TÜBİTAK-SOBAG – 110K048 “Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.)” Adana [Danışman] Proje Özeti Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilgisayar bilimlerinin daha fazla bilim dalında ve bu arada dilbilimde kullanılması sonucunu doğurmuştur. Dünyada 1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren derlem dilbilim (corpus linguistics) araştırmalarının önem kazanmasıyla birlikte bu alanın...

Proje Detayı

Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
Editör: Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Bu kitap, Türkçe üzerine derlem dilbilimin ilke ve yöntemleriyle ortaya koyulmuş bilimsel araştırma projelerinin sonuç raporlarını içermektedir. Bu anlamda kitapta yer alan Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü'nün Sayısallaştırılması, Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- ve Türkçenin Tarihsel Derlemini Hazırlamak...

Kitap Sipariş